Nieuwe tussenstand Giro555: 137,4 miljoen euro

11 maart 2022 16:29

Na een succesvolle en inspirerende actiedag op maandag 7 maart staat de teller van ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ inmiddels op ruim 137,4 miljoen. Met de opbrengsten bieden de hulporganisaties achter Giro555 direct noodhulp op locatie, zoals medische zorg en schoon drinkwater. Omdat de noodsituatie met de dag verergert, en de weg naar wederopbouw daardoor steeds langer wordt, is iedere euro hard nodig.

‘Het is zeer indrukwekkend om te zien hoeveel Nederlanders zich – ook na de actiedag op TV – blijven inzetten voor mensen uit Oekraïne’, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter Giro555. ‘Er zijn tientallen miljoenen euro’s nodig om de juiste hulp te kunnen bieden, en Nederland maakt dat op deze manier mogelijk. De humanitaire gevolgen van het conflict nemen elke dag toe, en het is nog onzeker hoe lang het conflict zal blijven escaleren.’. 

De samenwerkende hulporganisaties ter plekke, richten zich op alle getroffenen van deze ramp, zoals kwetsbare mensen en ontheemden mensen in Oekraïne, maar ook mensen die van het geweld zijn gevlucht en de grens zijn overgestoken naar buurlanden als Polen, Roemenië en Moldavië. In Oekraïne zelf helpen de samenwerkende hulporganisaties bijvoorbeeld bij het bevoorraden van schuilplekken met waterflessen, matrassen, dekens, voedselpakketten en medicijnen. Ook gaan voedselkonvooien vanuit Hongarije onderweg om Oekraïense steden te bevoorraden. Voor gevluchte mensen in de buurlanden is er een warme maaltijd, of ze worden naar een veilige plek gebracht. 

Alleenreizende kinderen 

Hulporganisaties ontvangen steeds meer berichten over alleenreizende kinderen. Daarom gaat daar ook een groot deel van de donaties naartoe. Ruim een miljoen zijn er nu alleen op de vlucht geslagen.  De organisaties achter Giro555 pleiten ervoor dat kinderen die zonder hun familie de grens hebben overgestoken, opgevangen worden door overheidsinstanties, zodat ze beschermd blijven. Adoptie mag niet plaatsvinden tijdens of onmiddellijk na noodsituaties. Alles moet in het werk worden gesteld om, indien mogelijk en in het belang van het kind, deze kinderen weer met hun families te herenigen. De samenwerkende hulporganisaties bieden naast opvang ook psychosociale hulp aan kinderen op de vlucht. 

Gastdeelnemers 

Giro555 krijgt bijzonder veel steun uit Nederland en deze ramp leeft ook in de hele sector. Zo zijn er bij uitzonderlijk grote rampen ook hulporganisaties die geen vaste deelnemer zijn van Giro555 maar wel hun hulp aanbieden. Zij kunnen gastdeelnemer worden van een specifieke actie. Bij de tsunami 2004, de aardbevingen in Haïti 2010 en in Nepal 2015 waren dit er ook velen. Gastdeelnemers voldoen aan een aantal criteria: ze hebben een staat van dienst in het rampgebied, een goed logistiek netwerk ter plaatse en bieden toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande 11 Samenwerkende Hulporganisaties, bijvoorbeeld in expertise of een (lokaal) netwerk in specifieke delen van het rampgebied. Bij ‘Samen in actie voor Oekraïne’ zijn de gastdeelnemers: Dokters van de Wereld, Aidsfonds, PAX, Habitat Nederland en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn dankbaar voor de aanvullende steun en expertise die de partijen met zich meebrengen.